Do you know who is Paxi? Paxi is a little green alien of European Space Agency – ESA who explain space things to children. SoundWaves Studio is very proud to lend the voice of our little artist Sasha to Paxi.

Víte kdo je Paxi? Je to malý zelený vzdělavácí maskot agentury ESA. Studio SoundWaves je hrdé, že Paxi mluví hlasem našeho malého herce Saši.